JAZZ CLUB U MUNIAKA

MUZYKA NA ŻYWO CODZIENNIE OD 21.30

Polecane wydarzenia

Zapraszamy na koncerty na żywo codziennie od godziny 21:30

ELSZKOWSKI/ LACH/ NARAJOWSKI/ OLSZEWSKI

Listopad 19 @ 21:30 - 01:00 Jazz Club u Muniaka, ul. Floriańska 3,

Marcin Elszkowski – trumpet Dawid Lach – piano Piotr Narajowski – bass Max Olszewski – drums Zapraszamy!

ORCHESTRA DEDICATED – GROBORZ & CRONIES

Listopad 20 @ 21:30 - 01:00 Jazz Club u Muniaka, ul. Floriańska 3,

Wojtek Groborz, hlavní Marcin Ślusarczyk, as Bartek Noszka, ts Marcin Konieczkowicz, bs Mateusz Wachtarczyk, tp Wojciech Szwugier, b Grzegorz Pałka, drs Orche­stra Dedi­ca­ted — Orkie­stra Oddana; nazwa ozna­cza różne idee odda­nia. Pierw­sza to muzyczne odda­nie hołdu pamięci Janu­sza Muniaka, wiel­kiego Muzyka, a także przy­ja­ciela, men­tora i nauczy­ciela i jed­no­cze­śnie nasze zobo­wią­za­nie wobec niego i innych Mistrzów, któ­rzy ode­szli z

MARCIN ŚLUSARCZYK QUARTET

Listopad 21 @ 21:30 - 01:00 Jazz Club u Muniaka, ul. Floriańska 3,

Marcin Ślusarczyk Quartet

Najnowsze zdjęcia